הנחיית קבוצות בטבע

אני מנחה קבוצות מגוונות.

קבוצות טיפוליות, קבוצות תהליך וקבוצות משימה.

עבדתי כמה שנים בהנחיית מסעות עם רציני חיל החינוך.

הנחיתי בחברת שבילים.

אני מוביל ומרכז פרויקט קבוצות טיפוליות בחברת 'טבע ומהות'