ריטריטבע בהרי סיני

מסע אישי בקבוצה קטנה אל הרי סיני.

זמן להתבודד במרחב תומך ומאפשר חקירה אישית, שהייה עם שאלה ומציאת חזון חדש.